Магор

В годините след големия сбор на хора в Естолад в Източен Белерианд, Малах Арадан повел последователите си на северозапад и се заселили в далечната земя Хитлум. Магор бил син на Малах, който повел част от народа на баща си на юг към р. Сирион. Те се заселили по южните склонове на Еред Ветрин, планините на сянката, които бележели южния край на Хитлум.

Впоследствие потомците на Магор се завърнали отвъд планините: внукът му Хадор постъпил на служба при Финголфин и станал владетел на Дор-ломин. Неговият народ нарекъл себе си на името на внука на Магор — народ на Хадор.