Ентоброд

Брод, пресичащ р. Ентомил близо 55 мили североизточно от Едорас в Рохан. Когато Еомер срещнал Арагорн и спътниците му в Източен Емнет, той и конниците му се били отправили към този брод. След като дал конете Азуфел и Арод на тримата преследвачи, той им казал по-късно да минат през Ентоброд, за да достигнат Едорас (въпреки че приключенията им във Ветроклин вероятно означават, че те достигнали Едорас по друг път).

Седем месеца преди Еомер да срещне Арагорн, зли и древни създания използвали бродовете на Ентоброд. На път за Графството, назгулите преминали западно през Анориен и прекосили Ентоброд преди отново да се отправят на изток към бреговете на Андуин. Духовете на пръстена пътували тайно и без да ги видят и то пеша, затова преходът през Рохан би бил значително отклонение за тях. Това вероятно означава, че Ентоброд е бил единственият брод на реката в продължение на поне 250 мили над устието й, и вероятно и единственият начин Ентомил да бъде прекосена.