Инзиладун

Син на нуменорския крал Ар-Гимилзор и съпругата му Инзилбет. Инзиладун бил отгледан тайно от майка си в традициите на Верните, онези нуменорци, които си спомняли приятелството с елфите и почитали валарите. Когато Инзиладун поел властта той се опитал да върне Нуменор към старите обичаи и да възобнови традицията на трите молитви, която отдавна била забравена.

Инзиладун поел скиптъра под името Тар-Палантир, но по-малкият му брат Гимилхад не споделял неговите виждания. Враждата между двамата била описана в сказание за годините като „гражданска война”. След смъртта му, дъщеря му Мириел била принудена да се омъжи за сина на Гимилхад, Фаразон, който узурпирал кралската власт в Нуменор.