Елфически пръстени

Магическите пръстени, изковани от Келебримбор и мирдаините от Ерегион в средата на Втората епоха, под ръководството и напътствията на Саурон. Най-прочути сред тях са трите елфически пръстена Нария, Нения и Вилия — на огъня, водата и въздуха. Те единствени са изковани без намесата на Саурон, въпреки че и те попадат под властта на Единствения пръстен.

След като сътворява своя Пръстен, Саурон нахлува в земите на мирдаините, за да си възвърне елфическите пръстени. Неговите войски завладяват Ерегион и той успява да събере повечето от пръстените, с изключение на четири от Всевластните пръстени. Един от тях, по-късно познат като Пръстенът на Трор, бил притежание на Дурин III, крал на Хазад-дум в Мъгливите планини. Пръстенът на водата Нения бил отнесен на изток от Ерегион от Галадриел, която прекосила планините и заживяла в земите на Лориен. Келебримбор вече бил изпратил Нария и Вилия на север на съхранение у Гил-галад.

Галадриел да края на Третата епоха пазила нейния елфически пръстен, а Гил-галад дал пръстените си на двама от своите владетели. Нария бил даден на Кирдан от Сивите заливи, а Виля — на Елронд. Елронд го използвал, за да създаде Имладрис, наричан по-късно от хората Ломидол. Кирдан също предал своя пръстен на Сивия странник, наричан още Митрандир или Гандалф, пристигнал в заливите от далечния Запад.

След унищожението на Единствения, елфическите пръстени загубили своята сила, в т.ч. и трите, а Галадриел, Елронд и Гандалф напуснали Средната земя.