Планини на Аман

Голямата планинска верига, издигната от валарите по бреговете на Аман, за да защитава Валинор от Мелкор след като той унищожил първия им дом в Алмарен. Наричани още Пелори — Защитните планини, те били най-високите в света, а сред тях се издигал самият Таникветил, където се намирали чертозите на Манве и Варда. Те били огрявани от светлината на Двете дървета, но подножията им на брега тънели в мрак.

Когато елдарите дошли в Аман, валарите изсекли просека в планините — Калакирия, която позволявала светлината на дърветата да достигне до тях. В прохода, ваниярите и нолдорите построили Тирион, а Проходът на светлината осветявал Елдамар и остров Тол Ересеа, където живеели телерите.