Мерет Адертад

Голям празник, наречен „празник на обединяването” и насрочен от върховния крал Финголфин на двадесетата година от първото изгряване на слънцето. Празникът се състоял край Ивринските езера, под Сенчестите планини в северните части на Белерианд. Целта му била да обедини всички елфи и пратеници от всички народи и кралства в Белерианд дошли на празника. Освен нолдори, присъствали още и сиви елфи, включително елфи от Дориат и Фалас. Дошли дори пратеници на зелените елфи, които живеели далеч на изток в Осирианд.

Празненството било голям успех, защото елфите се обединили срещу общия си враг на север. В продължение на няколко години след Мерет Адертад, Белерианд се радвал на мир и щастие преди войните, които накрая щели да го унищожат.