Полуелфи

В историята на Средната земя имало много малко герои, които били потомци и на елфи, и на хора. Съществували три случая, в които човек и елф имали деца — Берен и Лутиен, Туор и Идрил, и Арагорн и Арвен. Има и четвърти възможен случай, който не е така ясен като останалите — този на Имразор и Митрелас.

Като прозвище, думата „полуелф” (на елфически „передил”) се отнася обикновено само за Елрос и Елронд, внуците на Туор и Идрил. Подобно на родителите им Еарендил и Елвинг, и на тях им бил предоставен избора какви да бъдат. Елрос избрал да живее като човек и станал Тар-Минятур — първият крал на Нуменор. Брат му Елронд избрал да бъде елф и останал в Средната земя до края на Третата епоха.