Ангертас Даерон

Стойности на кирта според Ангертас Даерон

Ангертас Даерон
  1. Седмият кирт имал стойността mh в стар синдарин, но по-късно приел стойността mb.
  2. Тридесет и четвъртият кирт представял звука ss в синдарин и куеня и звука z в други езици.