Руни в Хобит

След като руните били донесени в Британия се развили много местни варианти. Дж. Р. Р. Толкин използвал един от тези варианти в своята книга „Хобит”. Тези рунически надписи се появяват в картата на Самотната планина на Трор . Ето двата надписа с превод:

От лявата страна на картата:

Руни в „Хобит”

five feet high the door and three may walk abreast. th. th.

Един метър и половина е висока вратата и трима могат да минат рамо до рамо. т. т.

Надписът с лунни букви:

Руни в „Хобит”

stand by the grey stone when the thrush knocks and the setting sun with the last light of Durin’s day will shine upon the keyhole. th.

Застани до сивия камък, когато дроздът запее и залязващото слънце в деня на Дурин ще огрее с последните си лъчи ключалката. т.

Ето и таблица с англосаксонските руни, използвани от Дж. Р. Р. Толкин:

Англосаксонски руни

Но защо джуджетата биха използвали англосаксонски руни за тези надписи, вместо ангертас?

За да напише „Хобит”, Толкин трябвало да развие култура за джуджетата. Те били известни като майстори на камъка и изкусни гравьори. И въпреки че като калиграфи умело владеели всички писмености в Средната земя, за своите собствени надписи предпочитали да използват руни.

Когато написва „Хобит” през 1937 г., Толкин все още не е развил елфическата руническа азбука, която джуджетата ще използват по-късно.

В „Хобит” всички думи на хобити, елфи, гоблини и джуджета са преведени на английски. При надписите нещата стоят по същия начин — използвани са по-познатите англосаксонски руни, вместо кирт на Средната земя.