Ангертас Мория

Стойности на кирта според Ангертас Мория

Ангертас Мория
  1. Понякога 34-та и 35-та буква представяли звука s, а 54-та руна означавала звука h.