История на писменостите

Една от първите азбуки, използвани в Средната земя, била тенгвар. Тя била предназначена главно за писане с четка или перо и не била удобна за гравиране върху метал или дърво.

През Първата епоха, елфическите занаятчии в Белерианд развили нова азбука, която почти изцяло била съставена от прави линии и била лесна за гравиране върху твърди повърхности. Азбуката станала известна под името „кирт” (което означава „руни”).

Всяка от първоначалните тенгвар била съставена от поне два елемента — вертикално стебло или „телко” и завито камшиче или „лува”. Някои букви имали и хоризонтални черти. Подобно на нея, буквите в кирт също били съставени от поне два елемента — вертикална черта и диагонална черта. Повечето от диагоналите сочели надолу. Ако буква тенгвар имала хоризонтална черта, то съответстващата буква от кирт имала диагонал, насочен нагоре.

Еволюция на писмеността

При тенгвар

 • Вертикалният ствол се намира в долната част на буквата
 • Вертикалният ствол се намира в горната част на буквата
 • Вертикалният ствол е на равнището на буквата
 • Буквата съдържа едно камшиче („лува”)
 • Буквата съдържа две камшичета („лува”)
 • Буквата съдържа хоризонтална черта

При кирт

 • Вертикална черта отляво на буквата
 • Вертикална черта отдясно на буквата
 • Буквата е с хоризонтална или вертикална симетрия
 • Буквата съдържа една диагонална черта (обикн. надолу)
 • Буквата съдържа две диагонални черти
 • Буквата съдържа диагонални черти, сключващи ъгъл