Аварин

АВАРИТЕ били тези елфи, които останали в Средната земя и не се отзовали на призива на валарите, но те и многото тайни техни езици нямат отношение към тази книга” — пише Толкин в една ранна версия на Приложение към „Властелинът на пръстените”. Дали това означава, че аварите нарочно са създали свои тайни езици? Очевидно някои езици на аварите били близки до тези на елдарите. Хората също били повлияни от езика на Тъмните елфи, както и джуджетата още преди да срещнат елдарите в Белерианд.

Толкин се интересувал главно от езиците на елдарите и изглежда е оставил неизследвани наречията на аварите. Единствените думи, които са публикувани, са шест думи, произлезли от първичното куенди. Това били думите киндикуинд, хвенти, виндан, кин-лаи, пенни. Всяка от тези форми принадлежат на отделен аварински език. Значението им се различава от познатото на куеня куенди „елфи”. Така вварите наричали единствено себе си.

Не се знае нищо повече за този език. Името на Тъмния елф Еол може би е на аварин, но това не може да бъде проверено.