Тенгвар − Цифри

Цифрите в тенгвар са:

Цифри:
0
1
мине
2
атта
3
нелде
4
канта
5
лемпе
6
енкуе
7
отсо
8
толто
9
нерте
ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù
10
кайнен
11
минкуе
ú û

За разлика от българския и др. езици, в тенгвар най-ниската числена стойност се пише отляво, а най-високата — отдясно. По този начин, 1995 би се изписало по следния начин:

1995 =
5991 =

õùùñ

Някои култури не използвали десетичната бройна система, а възприели дванадесетичната система (основана на дванадесет числа от 0 до 11). Подобно на десетичната система, дванадесетичната система също изписва най-ниската числена стойност отляво. По този начин, 1995 би се изписало така:

1995 =
11(10)3 =
3(10)11 =

óúññ

1
2
3
Бележка от Кристофър Толкин за цифрите в тенгвар (в QUETTAR No. 13)
1

При изброяване, особено за списъци, се използвали буквите до виля 24, със или без някакво обозначение.

2

Цифрите в тенгвар били подредени по тройки: 0 – 1 2 3 – 4 5 6 – 7 8 9

3

Този пример се чете:

шест милиона, деветстотин и тридесет хиляди, осемстотин и седемдесет и едно

Бележка от Кристофър Толкин за цифрите в тенгвар, издадена на г. в бр. 3 на Quettar