Дориатрин

ВСИЧКО, което знаем за дориатрин са приблизително осемдесет думи от „Етимологиите”, както и една или две думи от „Силмарилион”. Ала това е бил езикът, говорен в двора на крал Тингол, който управлявал Белерианд цели четири хиляди години. Дориатрин би трябвало да е майчиният език на Лутиен Тинувиел. Когато по-късно научила родния език на Берен, той я попитал защо прави това след като нейният собствен език е много по-богат и по-красив.

Но дали всъщност дориатрин представлява отделен елфически език или е просто форма на синдарин? Дориатрин може и да мине за архаична форма на синдарин, въпреки някои свои особености. Но това, което определя езика като отделен, всъщност са външни фактори.

За разлика от синдарин, където родителният падеж се обозначава чрез подредбата на думите, в дориатрин все още се запазва генитивният суфикс –а. Това се вижда от надгробния надпис на Турин: Турин Турамбар Дагнир Глаурунга. Множественото число на формата е –ион като в Силмарилион „(Разказ) на силмарилите”.

Формата за множествено число в дориатрин била образувана с наставката –ин, като в елд „елф“ > елдин.

Въпреки своя архаичен характер, дориатрин бил подобен на синдарин по отношение на някои дублетни форми: Долмед иНдолмед (име на планина), гол и нгол „мъдър, вълшебен”, голд и нголд „нолдор”, голо и нголо „магия, знание”.