Тенгвар − Синдарин (Метод на Белерианд)

Таблица с буквите на тенгвар и стойностите им за синдарин:
t
тинко
d
андо
th
суле
dh
анто
nn
нумен
n
оре
r
ромен
s
силме
h
хярмен
1 2 3 4 5 6 7 8 9
p
парма
b
умбар
f
формен
v
ампа
mm
малта
m
вала
rh
арда
y
силме н.
hw
хвеста с.
q w e r t y u i o
k
калма
g
анга
kh
харма
gh
анка
ng
нолдо
o
анна
l
ламбе
z/ss
азе
e
янта
a s d f g h j k l
kw
куесе
gw
унгве
khw/hw
хвеста
ghw/w
ункуе
ngw
нвалме
w
виля
lh
алда
z/ss
азе н.
u
уре
z x c v b n m , .
a i i            
] ` ~            
  1. Дифтонгите ai, ei, oi и ui се изписват с две точки над съответната гласна буква (a, e, o и u).
  2. Дифтонгите aw и ow се изписват с вълнообразна черта над гласните а и o.
  3. Вълнообразната черта (тилде) се използва и за означаване на предшестващ назален звук (m или n).

Писане на синдарин с класически тенгвар:

Този метод за писане на синдарин с тенгвар се нарича още Метод на Белерианд. Пример за употребата му е надписът на портите на Мория. Основна характеристика на този метод е че не използва техтар (диакритични знаци) за означаване на гласните звуци, а всички гласни и съгласни се изписват с тенгвар.