Хобит: Пущинакът на Смог (2013)

L: Gyrth in yngyl bain?
T: Ennorner gwanod in yngyl na nyr(y)n/nan yr(y)n. E(n)gain nar.
Л: Всички паяци ли са мъртви?
Т: Да, но ще дойдат още. Стават все по-дръзки.

Echannen i vegil hen vin Gondolin. Magannen nan Gelydh.
„Този меч е направен в Гондолин. Изкован от нолдорите.”

Enwenno hain!
„Задръжте ги.”

Holo in-annon!
„Затворете портата!”

L: I Nogoth… amman e tîr gi(n)? Tauriel?
T: Ú-dangada? E orchal be Nogoth… …pedithig.
L: Orchal eb vui… mal uvanui en.
Л: Защо те зяпа джуджето? Тауриел?
Т: Кой знае? Той е доста висок за джудже. Не мислиш ли?
Л: По-висок от някои, но все още е грозен.

Dartho! Ú-no hono. Ho hebo cuin.
„Чакай! Не него. Ще го запазим жив.”

Farn! Tauriel, ego! Gwao hi!
„Достатъчно! Тауриел, напусни! Тръгни веднага!”

L: Holo in ennyn! Tiro i defnin hain na ganed en-Aran!
G: Man os Tauriel?
L: Man os sen?
G: Edevín eb enedhor na gû a megil. En ú-nandollen.
Л: Затворете портите! Пазете ги затворени по заповед на краля.
С: Ами Тауриел?
Л: Какво за нея?
С: Те излезе сутринта с лъка и меча си. Все още не се е върнала.

T: Ingannen le Orch.
L: Cí Orch im, dangen le.
L: Dandolo na nin! E gohenatha.
T: Ú-’ohenathon. Cí dadwenithon, ú-’ohenathon im.
Т: Помислих те за орк.
Л: Ако бях орк, щеше да си мъртва.
Л: Върни се с мен. Той ще ти прости.
Т: Няма. Ако се върна, няма да си простя.

Menno o nin na hon i eliad annen annin, hon leitho o ngurth.
букв. „Нека моят дар отиде у него, нека бъда освободен от смъртта.”

Sources: Elendilion