Задругата на пръстена

Пролог на Галадриел

Галадриел: I amar prestar aen, han mathon ne nen, han mathon ne chae a han noston ned ‘wilith.
„Светът се е променил, долавям го във водата, долавям го в земята, подушвам го във въздуха.”

Бойният вик на Елронд

Елронд: Tangado haid! Leithio i philinn!
„Останете на местата си! Стреляйте!” (букв. „Хвърлете стрелите си”)

Арвен на Бурния връх

Арвен: Frodo, im Arwen. Telin le thaed. Lasto beth nîn, tolo dan nan galad.
„Фродо, аз съм Арвен. Дойдох да ти помогна. Чуй гласа ми, върни се при светлината.”

Бягството към Бруинен I

Арагорн: Dartho guin Beriain. Rych le ad tolthathon.
Арвен: Hon mabathon. Rochon ellint im.
Арагорн: Andelu i ven.

Арвен: Frodo fîr. Ae athradon i hîr, tûr gwaith nîn beriatha hon.
Арагорн: Be iest lîn.

„Остани с хобитите. Ще изпратя коне за вас.
— Аз ще го взема. Яздя по-бързо.
— Пътят е много опасен.

— Фродо умира. Ако пресека реката, силата на народа ми ще го защити.
— Както желаеш.”

Бягството към Бруинен II

Арвен към Арагорн: Ingon i athrad dammen beriathar aen.
„Сигурно бродът ще е препречен.”

Бягството към Бруинен III

Арвен: Noro lim, Asfaloth, noro lim!
Арвен: Noro lim!

„— Бързо, Асфалот, бързо!
— Бързо!”

Заклинанието над Бруинен

Арвен: Nîn o Chithaeglir lasto beth daer; Rimmo nîn Bruinen dan in Ulaer!
„Води на Мъгливите планини, чуите словата ми; води на Шумноструйка, застигнете Духовете на пръстена!”

Лекуващите думи на Елронд

Елронд: Frodo, lasto beth nîn, tolo dan nan galad.
„Фродо, чуй гласът ми, върни се при светлината.”

На гроба на Гилраен

Елронд: Anirne hene beriad i chên lîn. Ned Imladris nauthant e le beriathar aen.
„Тя искаше да защити детето си. Мислеше, че в Ломидол ще бъдещ в безопасност.”

Арагорн и Арвен в Имладрис

Арвен: A si i-Dhúath ú-orthor, Aragorn.
Арвен: Ú or le a ú or nin.

Арвен: Renich i lú i erui govannem?
Арагорн: Nauthannen i ned ôl reniannen.
Арвен: Gwenwin in enninath…
Арвен: Ú-‘arnech in naeth i si celich.
Арвен: Renich i beth i pennen?

Арвен: Сянката все още не властва
Арвен: Нито над теб нито над мен.

Арвен: Помниш ли когато се срещнахме за първи път?
Арагорн: Помислих че съм бродил из сън
Арвен: Дълги години минаха…
Арвен: Нямаш грижите които носиш сега.
Арвен: Помниш ли какво ти казах?

Съветът на Елронд

Арагорн: Havo dad, Legolas.
„Седни, Леголас.”

Заклинанието над Карадрас

Гандалф: Losto Caradhras, sedho, hodo, nuitho i ‘ruith!
„Спи, Карадрас, успокой се, спи, спри гнева си!”

Заклинанието над Портата на Мория

Гандалф: Annon Edhellen edro hi ammen.
Гандалф:* Fennas Nogothrim lasto beth lammen.

Гандалф: „Порти на елфите, отворете се за мен.”
Гандалф: „Двери на джуджетата, чуйте речта ми.”

*само в разширеното издание на филма

Диалог в Лориен I

Халдир: Mae govannen, Legolas Thranduilion.
Леголас: Govannas vîn gwennen le, Haldir o Lórien.
Халдир: A Aragorn in Dúnedain istannen le ammen.
Арагорн: Haldir.

Халдир: Добре дошъл Леголас, син на Трандуил.
Леголас: Задругата ни ви е задължена, Халдир Лориенски
Халдир: О, Арагорн от Дунеданците, ние те познаваме
Арагорн: Халдир.

Диалог в Лориен II

Арагорн: Haldir o Lórien.
Арагорн: Henio, aníron, boe ammen i dulu lîn.
Арагорн: Boe ammen veriad lîn.

Арагорн: Халдир Лориенски.
Арагорн: Моля ви, разберете, нуждаем се от помощта ви.
Арагорн: Нуждаем се от закрилата ви

Диалог в Лориен III


Арагорн: Boe ammen veriad lîn.
Арагорн: Andelu i ven.

Арагорн: Merin le telim.
Арагорн: Henio, aníron boe ammen i dulu lîn.

Арагорн: Andelu i ven.


Арагорн: Нуждаем се от закрилата ви
Арагорн: Пътят е много опасен.

Арагорн: Искаме да дойдем при вас. [неизяснено]
Арагорн: Разберете, нуждаем се от подкрепата ви

Арагорн: Пътят е много опасен.

Келеборн

Келеборн: Le aphadar aen.
„Следят те”

Галадриел към Арагорн

Галадриел: Am meleth dîn. I ant e guil Arwen Undómiel pígatha.
Арагорн: Aníron i e broniatha, ad ae periatham athar i methid en-amar hen. Aníron i e círatha na Valannor.

Галадриелl: Namárië
Галадриел: Nadath nâ i moe cerich. Dan, ú-‘eveditham, Elessar.

Галадриел: За любовта й. Дарът на Арвен Вечерницата ще се стопи.
Арагорн: Бих и позволил да напусне тези брегове и да бъде с народа си. Бих и казал да отплава за Валинор.

Галадриел: Сбогом
Галадриел: Все още има много дела да свършиш. Няма да се срещнем отново, Елесар.