Двете кули

Леголас тъжи

Леголас: Hiro hyn hîdh ab ‘wanath.
„Дано намерят покой след смъртта” [?]

Преди срещата с Гандалф

Леголас: Aragorn, nad no ennas!
Арагорн: Man cenich?

Леголас: „Там има нещо!”
Арагорн: „Какво виждаш?”

Сънят I

Арвен: Nach gwannatha sin?
Арвен: Ma nathach hi gwannathach or minuial archened?
Арагорн: Ú-ethelithon.
Арвен: Estelio guru lîn ne dagor. Ethelithach.
Арагорн: Ú-bedin o gurth ne dagor.
Арвен: O man pedich?

Арвен: „Така ли ще си тръгнеш?”
Арвен: „Така ли ще се измъкнеш на зазоряване — незабелязан?”
Арагорн: „Няма да се завърна.”
Арвен: „Подценяваш умението си в битка… Ще се завърнеш.”
Арагорн: „Не говоря за смърт в битка.”
Арвен: „За какво говориш?”

Сънят II

Арагорн: Minlû pedich nin i aur hen telitha.
Арвен: Ú i vethed nâ i onnad. Boe bedich go Frodo. Han bâd lîn.
Арагорн: Dolen i vâd o nin.
Арвен: Si peliannen i vâd na dail lîn. Si boe ú-dhannathach.
Арагорн: Arwen.
Арвен: Ae ú-esteliach nad, estelio han, estelio ammen.

Арагорн: Edra le men, men na guil edwen, haer o auth a nîr a naeth.

Арагорн: „Веднъж ми каза че ще настъпи този ден.”
Арвен: „Това не е краят… това е началото. Трябва да тръгнеш с Фродо. Това е твоят път.”
Арагорн: „Моят път е скрит от мен.”
Арвен: „Той вече е пред твоите нозе. Не можеш да се отклониш сега.”
Арагорн: „Арвен.”
Арвен: „Ако не вярваш на нищо друго… повярвай на това… повярвай в нас.”

Арагорн: „Ти имаш шанс за един друг живот, далеч от войни… тъга… отчаяние.”

Елронд и Арвен

Елронд: Tollen i lû. I chair gwannar na Valannor. Si bado, no círar.

Елронд: Ah im, ú-‘erin veleth lîn?
Арвен: Gerich veleth nîn, ada.

Елронд: „Корабите отплават към Валинор. Тръгни сега, преди да е твърде късно.”
Елронд: „Не ме ли обичаш и мен?”

Арвен: „Обичам те, татко.”

Галадриел

Галадриел: I amar prestar aen, han mathon ne nen, han mathon ne chae a han noston ned ‘wilith.
„Светът се е променил; чувствам го във водата, чувствам го в земята, подушвам го във въздуха.”

Арагорн и Брего

Арагорн [към Брего]: Man le trasta, Brego? Man cenich?
„Какво те тревожи, Брего? Какво видя?”

Арагорн [към Брего]: Mae carnen, Brefo, mellon nîn.
„Добра работа, Брего, приятелю.”

Преди битката

Леголас [към Арагорн]: Le abdollen.
„Закъсня.”

Арагорн [към Леголас]: Hannon le.
„Благодаря ти.”

Леголас: Boe a hyn neled herain dan caer menig.
Арагорн: Si, beriathar hyn ammaeg na ned Edoras.
Леголас: Aragorn, nedin dagor hen ú-‘erir ortheri. Natha daged dhaer.

Леголас: „И би трябвало… триста срещу десет хиляди.”
Арагорн: „Имат повече надежда да се защитят тук отколкото в Едорас.”
Леголас: „Те не могат да спечелят тази битка. Всички те ще умрат!”

Арагорн: Ú-moe edaved, Legolas
„Няма какво да ти прощавам”

Пристигането на Халдир

Арагорн[към Халдир]: Mae govannen, Haldir.
„Добре дошъл, Халдир.”

Бойни команди

Арагорн [към войската]: A Eruchîn, ú-dano i faelas a hyn an uben tanatha le faelas.
„Чеда на Еру. Не показвайте милост, защото не ще получите такава.”

Арагорн [към войската]: Tangado a chadad!
„Пригответе се да стреляте”

Леголас [към Арагорн]: Faeg i-varv dîn na lanc a nu ranc!
„Бронята им е слаба по врата… и под мишницата.”

Арагорн [към войската]: Dartho!
„Задръж!”

Арагорн [към войската]: Hado i philinn!
„Пуснете стрелите!”

Арагорн [към войската]: Pendraith!
„Стълби!”

Арагорн [към войската]: Na fennas!
„Към входа!”

Арагорн [към войската]: Hado!
„Хвърляйте!”

Арагорн [към Леголас]: Togo hon dad, Legolas! Dago hon!
„Повали го, Леголас! Убий го!”

Арагорн [към войската]: Herio!
„Тръгни!”

Арагорн [към войската]: Nan barad!
„Към кулата”

Арагорн и Брего

Арагорн [към Брего]: Fæste, stille nú, fæste, stille nú. Lac is drefed, gefrægon.
Арагорн: Hwæt nemnað ðe?
Арагорн: Brego? Ðin nama is cynglic.
Арагорн: Man le trasta, Brego?
Арагорн: Man cenich?

Арагорн [към Брего]: „Бърз, [бъди] тих сега, бърз, [бъди] тих сега. Предстои битка, [те] чуха.”
Арагорн: „Как се казваш?”
Арагорн: „Брего? Името ти е кралско.”
Арагорн: „Какво те тревожи, Брего?”
Арагорн: „Какво видя?”