Завръщането на краля

Завръщането на краля — разлики между книгата и филма

 1. Гандалф и Пипин забелязват светлините на Сигналните клади, докато яздят Сенкогрив по пътя си от Рохан до Минас Тирит. Джаксън решава Пипин да запали Кладата в Минас Тирит.
 2. Гандалф слиза от Сенкогрив преди Седмата порта на града, защото коне не се допускат в Седмото ниво на Минас Тирит, в което е посадено Бялото дърво пред Цитаделата. Във Филма виждаме Гандалф, възседнал Сенкогрив точно до Дървото.
 3. Гандалф казва на Пипин, че Денетор вероятно очаква новини за Боромир от хобита, но го предупреждава да не споменава нищо за Арагорн.
 4. Денетор знае, че Пипин е бил заедно с Боромир, когато той загива. Във филма това не му е известно.
 5. Когато Пипин предлага услугите и меча си на Денетор, той се заклева във вярност към владетеля там и тогава. Джаксън решава хобитът да предложи услугите си на Денетор при пристигането си в Минас Тирит, но да положи клетвата на следващия ден.
 6. Пипин и Гандалф засищат глада си заедно с Денетор. Във филма Пипин се заклева с Фарамир като свидетел (не с Гандалф) и след това Денетор и след това Наместникът яде пред Пипин (не заедно с него)
 7. Гандалф не счита постъпката на Пипин за глупава, но във филма той прави точно това.
 8. Всички жени и деца от Минас Тирит (с изключение на тези, които са останали в Домовете на изцелението), са напуснали града заедно с останалите бежанци. Във филма Минас Тирит е пълен с жени и деца.
 9. Берегонд казва думите — „Затишие пред буря”. Джаксън решава Гандалф да направи това.
 10. Берегонд казва на Пипин, че „най-тежкият удар ще се стовари върху Гондор”. Във филма това са слова на Гандалф.
 11. Пипин споделя чувствата си относно „чакането на битка, от която не може да избяга” с Берегонд. Във филма той говори за това с Гандалф.
 12. Елрохир, син на Елронд, насърчава Арагорн да потърси Пътя на Мъртвите. Джаксън решава Елронд да се появи в Черноден и да насърчи Арагорн.
 13. Арагорн разбира за черните кораби на Корсарите от Палантира. Във филма информация му носи Елронд, който, както вече споменахме, в книгата не е посещавал Черноден.
 14. Арагорн разкрива намерението си да премине през Пътя на Мъртвите и дори моли Гимли и Леголас да го последват. Също така той бива придружен от синовете на Елронд и Дунеданците. Във филма ние виждаме как той се опитва да тръгне незабелязано и им казва — „Не и този път!”
 15. Арагорн пристига в Черноден преди Теоден и поема по Пътя на Мъртвите преди кралят да пристигне. Във филма Арагорн и Теоден яздят заедно към Черноден.
 16. Арагорн изминава пътя и призовава Мъртвите да го последват и те го правят без да говорят със скиталеца.
 17. Във филма Арагорн преговаря с Краля на Мъртвите.
 18. Всички рохирими се отзовават на повикването в армията на Рохан. Във филма не всички роханци се отзовават на призивите за война на Теоден.
 19. Пипин не разпознава Еовин в доспехи, до момента в който тя се изправя срещу Краля-чародей. Във филма той я разпознава в самото начало.
 20. Пипин не пее пред Денетор. Джаксън решава все пак Пипин да изпее една песен на Денетор.
 21. Фарамир прекосява Пеленорските поля с четирима свои другари. Във филма той се завръща с около 50 ездача. Също така той идва от Итилиен, не от Осгилиат.
 22. Фарамир казва на Гандалф и Денетор, че е виждал хобити и преди съвета. Във филма Фарамир казва на Гандалф, че е виждал хобит веднага след като влиза в Минас Тирит.
 23. Денетор е разочарован от Фарамир, защото не му донася Пръстена. Във филма той се разочарова, защото Фарамир е отстъпил от Осгилиат (откъдето всъщност той не се завръща)
 24. Фарамир е изпратен към Осгилиат за да подкрепи защитниците. Във филма той е изпратен за да го отвоюва от орките.
 25. Когато Фарамир отстъпва от Осгилиат, той е подкрепен от принца на Дол Амрот и неговите конници. Даже Принцът е този, който носи ранения Фарамир към Минас Тирит. Във филма той се завръща от Осгилиат сам и влачен от коня си.
 26. Армиите на Врага не навлизат в обхвата на требушетите по стените на Минас Тирит. Във филма требушетите мятат огромни каменни късове по орките.
 27. Първият залп от мордорските катапулти е съставен от снаряди — някой от които избухват при сблъсък. Вторият залп е от главите на падналите гондорски войни. Във филма катапултите изстрелват главите на падналите заедно с първия залп.
 28. Възседнали своите летящи твари, назгулите са внимателни и не навлизат в обхвата на стрелите на гондорците. Във филма те се спускат и сграбчват гондорски войници от бойниците (нещо, което не се случва книгата).
 29. Гандалф поема командването над защитниците на Минас Тирит, защото Денетор отказва да напусне Фарамир. Във филма Денетор съзира мощта на Врага и се отчайва, нарежда на войните да напуснат постовете си и тогава Гандалф го поваля с жезъла си и поема командването.
 30. Пипин не приема освобождаването си от служба на Денетор. При Джаксън Денетор изгонва Пипин от гробницата.
 31. Гробниците на наместниците се намират на шестото ниво на града. Във филма горящият Денетор се хвърля от нивото на Цитаделата, до която има доста път за горящ човек. В книгата разбира се Денетор не се хвърля от никъде.
 32. Когато портите на Минас Тирит са съборени, първият преминал през тях е Кралят-чародей, Предводителя на назгулите, възседнал кон. Джаксън решава орки и тролове да се втурнат през портата в атака.
 33. Кралят-чародей носи корона. Във филма пой носи огромен и покрит с шипове шлем.
 34. Рохиримите пристигат точно когато портата е разрушена. Във филма те се появяват, когато само последният пръстен на града продължава да се отбранява. Всъщност армиите на Мордор не преминават дори и през първият пръстен.
 35. Конят на Теоден е уцелен от отровна стрела и пада върху него. Във филма летящият звяр на Краля-чародей захапва Теоден и коня му и ги хвърля настрани, нанасяйки им смъртоносна рана.
 36. Еовин разкрива, че е жена преди да убие летящата твар на Краля-чародей. Във филма тя прави точно преди да убие Краля-чародей.
 37. Еовин отрязва главата на летящата твар с един внезапен удар. Във филма тя удря два пъти преди да отдели главата от тялото.
 38. Кралят-чародей има боздуган. Във филма той е въоръжен с млатило.
 39. Мечът на Еовин се строшава сред дъжд от искри, когато промушва Краля-чародей. Във филма мечът си остава непокътнат, той дори не се пречупва.
 40. Конят на Теоден се отмества от него преди Мери и Еомер да чуят последните думи на владетеля. Във филма Еовин чува последните слова на Теоден още, когато конят му лежи върху него. Във книгата Еовин лежи в безсъзнание близо до краля на рохиримите и Еомер и Мери са тези които той вижда преди да съзре Еовин.
 41. Еомер извиква „Смърт! Препускайте към гибел и края на света.” след като намира поразения Теоден на бойното поле. След това всички рохирими извикват „СМЪРТ” и се впускат в битката. Във филма Теоден повежда рохиримите към „смъртта” още с първата атака на конниците.
 42. Земеслоните не биват нападнати от рохиримите, защото конете им отказват да се приближат до тях. Във филма рохиримите препускат право срещу земеслоните и завързват битка.
 43. На мъртвите, които следват Арагорн, е казано, че клетвата им ще бъде изпълнена в Пелагир, 42 левги южно от Минас Тирит. Те никога не се появяват в Пеленор и не взимат участие в битката. Във филма Арагорн се завръща заедно с Мъртвите, но в книгата той е следван от войници сбрани от Лебенин, Ламедон и от владенията на Гондор южно от Минас Тирит — с него са също и отряд дунеданци заедно със синовете на Елронд.
 44. Гандалф скача и сваля Фарамир от погребалната клада подготвена в гробниците. Във филма Пипин избутва Фарамир от кладата. Трябва да се отбележи също, че в книгата кладата не е запалена, когато Гандалф пристига.
 45. Денетор казва, че няма да бъде изместен от един Скиталец от Севера, когато е в гробниците. Във филма той казва това, когато Гандалф и Пипин го посещават за пръв път.
 46. Денетор изгаря на кладата в катакомбите, държейки палантира на Минас Тирит. Във филма Денетор излиза от гробниците обвит в пламъци и полита към смъртта си.
 47. Пипин намира ранения Мери из улиците на Минас Тирит. Във филма той го намира сред бойните полета.
 48. Арагорн казва на Еомер, че в него Еовин обича само „сянка и мисъл”. Във филма той казва това на самата Еовин още в Черноден.
 49. Мери все още има малко от пушилиста на Саруман. Във филма той дава последния на Пипин.
 50. Пипин все още има от своя собствен Пушилист. Във филма той дава последния на Пипин още в Рохан, защото знае, че той е изпушил вече своя.
 51. Мъртвите са като „сива вълна”, както казва Гимли. Във филма те се появяват с болнаво-зеленикав цвят.
 52. Пълководците от Гондор свикват съвета в палатката на Арагорн извън градските стени. Във филма това става в тронната зала в цитаделата.
 53. Гандалф предлага изпращането на армия към Черната порта с цел отклоняване на вниманието. Във филма Арагорн е този, който предлага диверсията.
 54. Мери не язди заедно с армията от Гондор заради раната, която получава при намушкването на Краля-чародей. Във филма той отива при Черната порта.
 55. Черната порта е защитно укрепление с три арки под които има три порти. Във филма тя е представена като единична завъртаща се порта.
 56. Армията, водена от Арагорн и пълководците от Гондор, се разпределя върху два хълма пред Черната порта. Във филма всичките бойци се струпват на едно място в ниското точно пред Портата.
 57. Пълководците препускат към Черната порта, придружени от конни гвардейци, знаменосци, глашатаи и тръбачи. Те призовават Саурон да излезе за да бъде подложен на справедлив съд. Във филма Арагорн язди заедно с пълководците, но без глашатаи, и сам призовава Саурон.
 58. Арагорн не успява да говори пред Портата преди от нея да се изсипят орките. Във филма той говори докато орките просто си вървят и обграждат армията без дори да изстрелят и една стрела(което естествено правят в книгата).
 59. Пипин дочува, че някой вика „Орлите идват”, докато лежи под трупа на убит трол. Всъщност това е Гандалф. Във филма невредимият Пипин съзира орлите и извиква „Орлите идват”.
 60. Сам сплашва един орк и се изкачва по стълбите на Кирит Унгол. Във филма той убива трима докато се изкачва по стълбите.
 61. Шаграт подминава Сам и избягва в Барад-дур за да занесе предметите отнети от Фродо, той оставя друг орк, Снага, да пази Фродо. Снага не е убит от Сам, но ръката му е отрязана, той се препъва, пада и си чупи врата. Във филма Сам убива Шаграт.
 62. Фродо е гол, когато Сам го открива в кулата. Във филма той е малко облечен.
 63. Сам предлага на Фродо да поеме товара на Пръстена след като го спасява от Кирит Унгол. Във филма Сам прави предложението си на Извитата стълба.
 64. Орките вдигат станове по протежението на хълмовете Моргай. Във филма мордорските орки лагеруват между Моргай до самата Съдбовна планина. Имайки предвид големината на Горгорот (60 мили от Съдбовната планина до Барад-дур), изглежда невероятно колко бързо се изтеглят орките към Черната порта.
 65. Фродо е загърнат в елфическия плащ на Сам, когато двамата се изкачват по наклона на Съдбовния връх. Във филма Фродо носи само ризата си и двамата със Сам едва-едва се изкачват по наклона.
 66. Когато Ам-гъл напада Сам и Фродо докато се изкачват, Фродо стиска Пръстена в ръката си и прогонва Ам-гъл. Сам никога не посяга на Смеагол. Във филма Ам-гъл напада хобитите и тогава Сам се сбива с него, докато Фродо се устремява към върха.
 67. Ам-гъл отхапва средния пръст на Фродо, започва да танцува от радост, подхлъзва се и пада в огньовете на Съдбовния връх. Всичко това става докато Фродо лежи на земята в агония. Във Филма Смеагол отхапва показалеца на Фродо и след това хобитът се сбива с него. Също така, във филма и двамата падат, но Фродо успява да се хване за скалата.
 68. Когато пръстенът е унищожен, орките, биещи се с армията на Гондор, се разбягват. Във филма те са погълнати от бездна, което се появява внезапно под тях.
 69. Фродо и Сам се присъединяват към приятелите си в Итилиен и там им е оказана голяма чест от пълководците на Запада. Във филма това става пред Цитаделата в Минас Тирит.
 70. Короната на краля е крилата също като шлемовете на гвардията на Цитаделата. Във филма короната няма крила.
 71. Арагорн е коронясан като крал на Гондор пред портите на Минас Тирит. Във филма това става пред Цитаделата.
 72. Фродо казва на Билбо, че е изгубил Пръстена, когато са в Ломидол. Във филма той казва това, когато са на път от Графството към Сивите Заливи.
 73. Хобитите се завръщат в Хобитово пеша. Във филма те се завръщат възседнали понита.
 74. Хобитово е почти разрушено от Саруман. Във филма хобитите се връщат и го намират в същото състояние.
 75. Сам се премества в Торбодън с Роузи. Старика живее на ул. Торбаланска №3. Във филма Сам живее с Роузи на ул. Торбаланска №3… дори след като Сам се завръща от Сивите заливи.
 76. Сам си припомня, че Фродо чувства болка в рамото на годишната от сблъсъка му с Краля-чародей на Бурния връх. Във филма Фродо казва на Сам, че болката се е завърнала на годишната от сблъсъка му с Краля-чародей.
 77. Почеркът на Билбо е описан като много тънък. А този на Фродо като сбит и плавен. Във филма те изглеждат почти еднакви.
 78. Фродо дава заглавие на ръкописа: Падението на Властелинът на пръстените и завръщането на краля. Във филма заглавието е просто: Властелинът на пръстените.
 79. Сам и Фродо се срещат с елфите и Билбо в околностите извън Хобитово. Във филма те се срещат в Хобитово.
 80. Билбо язди пони до Сивите заливи. Във филма той се вози в закрита карета.
 81. Толкин описва Валинор като далечна зелена земя, обляна в слънчеви лъчи. Във филма Гандалф описва отвъдния живот с тези думи, но в Силмарилион е казано, че никой не знае какво очаква хората (и хобитите) в отвъдния живот. Във Валинор отиват само елфите… Фродо и Билбо (и може би Сам) са изключение.
 82. Сам се прибира в Торбодън и сяда преди да каже „Е, завърнах се”. Във филма Сам казва това на Роузи преди да влязат в къщата.

АВТОР: ФИЛ ЕСКЮ. ПРЕВОД: БОЖИДАР ДИМИТРОВ