Двете кули

Двете кули − разлики между книгата и филма

 1. Арагорн се изкачва по Амон Хен и там не намира нищо, после чува рога на Боромир и му се отзовава. Във филма той вижда Фродо и след това е нападнат от орки.
 2. Орките оставят Боромир мъртъв и той е намерен така от Арагорн. В кино продукцията Арагорн се бие с няколко орки, попречвайки им да довършат Боромир.
 3. Ножниците на Мери и Пипин са намерени близо до Боромир. Във филма Гимли намира ножниците в пепелта от кладата на орките край Ветроклин.
 4. Орките на Саруман имат метална руна „С” върху шлемовете си. В кино продукцията руната е заменена от бяла ръка от боя.
 5. Арагорн открива отпечатъци от стъпки в пясъка, и заключава, че хобитите са прекосили реката. Във филма Леголас забелязва полуръстовете да тичат нагоре по източния бряг на реката.
 6. Джуджетата са всеизвестни със своята издръжливост. Във филма Гимли казва, че джуджетата са родени спринтьори, които обаче не се справят на пресечен терен.
 7. Пипин върви, когато откача брошката си от Лориен и я пуска на земята. Но в кино продукцията виждаме Пипин, носен от орк в момента, в който пуска брошката.
 8. Еомер заплашва да отреже главата на Гимли заради думите „Говориш зло за онази, що е недостъпно прекрасна за мислите ти, и само липсата на разсъдък може да те извини”. Във филма Гимли е заплашван заради думите „Кажи ми името си, конски повелителю, и ще получиш моето”.
 9. Арагорн приема думите на Еомер, че няма хобити сред загиналите и предполага, че са били отнесени от орките в гората, преди сблъсъка им с Еорлингите. Във филма Гимли, Арагорн и Леголас решават, че хобитите са мъртви и се намират сред останките на орките в кладата, когато Еомер им казва, че никой не е бил пощаден.
 10. Орките не секат дърва от Ветроклин защото ги преследват и те не ги достигат. Във филма орките достигат Ветроклин и започват да палят огньове. Всъщност рохиримите са тези, които вземат дърва от гората за да направят клади за избитите от тях орки.
 11. Арагорн долавя странно „присъствие” във Ветроклин сродно с това, което се усеща в Старата гора. Джаксън решава Мери да каже на Пипин за „дърветата, които се движат”, когато двамата чуват странни шумове идващи от гората.
 12. Пипин разрязва въжетата си още преди да „изпусне” елфическата си брошка. Във филма хобитите се освобождават чак край Ветроклин.
 13. И на двамата хобити е дадено от оркското „лекарство”. В кино-продукцията „лекарство” е дадено само на Мери.
 14. За разлика от филма, в книгата хобитите не са преследвани от орк във Ветроклин.
 15. Оркът от Мордор иска „информация” от Мири и Пипин. Във филма същият орк иска просто да изяде хобитите.
 16. Дървобрад решава, че хобитите не са орки, още когато чува гласовете им. В кино продукцията Дървобрад подозира, че те са орки дори след като провежда разговор с тях.
 17. Дървобрад не води хобитите при „Белият магьосник”. Всъщност, той дори не говори с Гандалф, когато го вижда сред дърветата на Ветроклин. Във филма той казва, че ще заведе хобитите при „Белият магьосник”, а по късно споменава за разговор с него.
 18. Дървобрад пие от ентската вода заедно с Мери и Пипин. Във филма хобитите пият от водата, докато Дървобрад събира Ентосбора.
 19. Изказванията на Дървобрад относно „страните” са донякъде условни — той казва — „Не съм изцяло на ничия страна”. Във филма е изпусната важната дума изцяло.
 20. Дървобрад осъзнава, че Саруман представлява заплаха и това е проблем, който трябва да се разреши. Във филма Мери и Пипин постоянно подтикват Дървобрад да направи нещо относно Саруман, а той самият не възприема магьосника като заплаха, докато не вижда опустошението в северния край на гората. Всъщност, речта на Дървобрад за Саруман се случва преди Ентосбора.
 21. Ентосборът е свикан от Дървобрад, който иска да убеди другите енти да тръгнат на война срещу Саруман. Във филма Ентосборът е свикан, за да се реши дали ентите трябва да обръщат внимание на това, което се случва извън гората.
 22. Ентите не са против войната със Саруман. Те решават да нападнат Исенгард възможно най-бързо. Джаксън решава ентите да се противопоставят на войната, докато Дървобрад не вижда опустошението в северния край на гората. Интерес представлява също как ентите се отзовават толкова бързо на зова на Дървобрад!
 23. Гимли, Арагорн и Леголас решават да претърсят изгорялата клада последна. В кино продукцията те правят точно обратното — претърсват я първа, отчайват се и след това оглеждат района около кладата.
 24. Първата следа, която доказва, че хобитите са живи са трохите от Лембас, които Арагорн намира. Във филма Скиталецът казва „Хобит е лежал тук”.
 25. Гандалф назовава Сенкогрив като един от Меарасите. Джаксън решава това да каже Леголас, а репликата „стига някаква магия да не е заблудила очите ми”, всъщност принадлежи на един от пазачите на портата на Едорас.
 26. Гимли язди заедно с Гандалф Сенкогрив по пътя им от Ветроклин до Едорас. Във филма Гимли язди заедно с Леголас друг кон.
 27. Гандалф, Арагорн и Гимли водят своите коне от портата до Златния замък. Във филма четиримата спътници минават през неохраняваната порта, яздейки конете си.
 28. Леголас носи само един кинжал. В кино продукцията той носи два кинжала.
 29. Очите на Теоден са „запазили своя плам”, когато четиримата спътници го виждат на трона. Във филма очите му са като замъглени.
 30. Еовин стои зад трона на Теоден, когато спътниците пристигат. Във филма тя влиза в тронната зала, когато Гандалф „прогонва” Саруман.
 31. Теоден се изправя и се обръща към Гандалф и спътниците му и говори доста. Във филма Теоден е седнал, немощен, и едвам изрича няколко неразличими думи.
 32. Гандалф призовава Теоден да се изправи, да излезе от замъка си и да вдиша отново от волния въздух, за да може да развали заклинанието налегнало краля. Във филма Саруман обладава Теоден и след това Гандалф удря краля по главата, за да развали заклинанието.
 33. Змийският език е единственият враждебно-настроен срещу четиримата в Златната зала. Във филма героите се бият с хора на Грима.
 34. Когато Заклинанието над Теоден е свалено, той се изправя и усмихва, а бастуна му се изплъзва от ръката. В кино продукцията той преминава през някакъв вид преобразяване, което го подмладява. Единственият намек за такова преобразяване в книгата са думите — „ала той погледна Гандалф с усмивка и при това безброй угрижени бръчки изчезнаха”.
 35. Еомер е хвърлен в тъмницата, заради обидата му към Змийския език. Във филма той е прогонен и скита из земите на Рохан заедно с верните си другари.
 36. Теоден взема в ръка меча на Еомер, за да възвърне силата си. Във филма кралят взема собствения си меч.
 37. Жените и децата от Едорас са изпратени в твърдината Черноден. В кинопродукцията те се присъединяват към похода на Теоден и рохиримите към Шлемово усое. Тук трябва да се спомене също, че рохиримите не се отправят към Шлемово усое, а към Бродовете на Исен, където мислят да се изправят срещу Саруман.
 38. Гандалф говори за влечението на Змийския език към Еовин. Джаксън решава Еомер да говори по този въпрос.
 39. Теоден не вдига меч срещу Змийския език, но му заповядва да напусне Едорас и му дава кон. Във филма кралят иска да убие Грима, но Арагорн го възпира.
 40. Гимли има малка броня, изкована в планините на север. Във филма Гимли навлича дълга ризница, дадена му от рохиримите.
 41. Еовин приема на драго сърце заповедта да отиде в Черноден заедно с жените и децата. Във филма я виждаме да се оплаква, че не може да се бие с ездачите на варги или на стените на Шлемовата крепост (където разбира се тя не присъства в книгата).
 42. Гимли язди заедно с Еомер по време на похода срещу Саруман. Джаксън решава Гимли да язди свой собствен кон. Също, джуджето не пада от коня си.
 43. Рохиримите яздят към Бродовете на Исен за битка със Саруман, но се оттеглят в Шлемово усое, когато получават вести от мъжете от Западния предел. Във филма Теоден и рохиримите се отправят към крепостта още от самото начало.
 44. Когато Гандалф се отделя от Теоден преди Шлемово усое, той не обещава да се завърне по „изгрев на петия ден”. В кинопродукцията става точно така и магьосникът води със себе се Еомер и хората му. Всъщност Гандалф води със себе се Еркенбранд заедно с Оцелелите конници от Западния предел.
 45. Теоден и Рохиримите виждат оркските отряди точно преди да достигнат Усоето. Във филма Рохиримите са в крепостта дълго преди атаката на урук-хайската армия, която е видяна от Арагорн преди пристигането му в Усоето.
 46. Жените и децата в Шлемовата крепост са бежанци от Западния предел. Във филма жените и децата от Медуселд пътуват към Шлемово усое заедно с рохиримите.
 47. Орките изстрелват първия залп стрели по защитниците. В кинопродукцията един от мъжете на Шлемовата стена стреля първи, което провокира орките да атакуват.
 48. Еомер и Арагорн се измъкват през тайната врата, за да отблъснат урук-хай от портата. Във филма на мястото на конника е Гимли, поради факта, че Еомер не е в крепостта.
 49. Има тясна пътека от тайния изход до моста водещ до портата. Джаксън решава да премахне пътеката, за да включи момента с хвърлянето на Гимли.
 50. Орки се промъкват през канала на Шлемовата стена без да използват експлозив. Във филма орките не успяват да преминат преди да взривят стената. В книгата все пак е използван експлозив за разширяване на канала.
 51. Гимли е разделен от Леголас и Арагорн и е отблъснат към пещерите. В кинопродукцията джуджето е спасено от Леголас и Арагорн, когато орките взривяват стената и тримата повече не се отделят един от друг.
 52. Теоден предлага да препуснат и да се изправят срещу врага. Джаксън решава Арагорн да предложи на отчайващия се Теоден да се бият.
 53. Теоден и останалите конници отблъсват орките от Шлемово усое. Във филма те се впускат в настъпление, което изглежда, че ще завърши със сигурна смърт за всички.
 54. Гандалф се появява с Еркенбранд, когато орките са вече поразени и объркани от атаката на Теоден. Във филма Гандалф се появява заедно с Еомер и спасява Теоден и другите конници от сигурна смърт.
 55. Гимли казва, че е убил 42-ма урук-хай. Във филма той твърди, че са 43.
 56. Хама е посечен пред портите на крепостта. В кино продукцията той е убит от варг в несъществуващата в книгата битка.
 57. Кинжалите на Мери и Пипин са им върнати от Арагорн в Исенгард. Във филма те са намерени от Гимли сред овъглените оркски тела оставени от рохиримите.
 58. Мери и Пипин виждат как Исенгард се изпразва, докато чакат пред портите му с Дървобрад. Във филма Мери и Пипин виждат войските на Исенгард, отправили се към Шлемово усое, преди Дървобрад и хобитите да са достигнали Ентосбора.
 59. Ентите убиват или прогонват всички защитаващи Саруман и след това прекарват цяла вечер в отклоняване на реката, за да прочистят скверните остатъци от орките. Във филма ентите събарят бента, съграден от слугите на Саруман, за да отнесе водата всички останали в Исенгард орки.
 60. Хуорните, обградили Исенгард, напускат точно преди Гандалф, Арагорн, Теоден и останалите да пристигнат. Джаксън решава Гандалф, Арагорн, Теоден и останалите да достигнат Исенгард, намирайки път през хуорните.
 61. Змийският език пристига в Исенгард след като ентите са отклонили реката и наводнили околните полета. Във филма той пристига преди армиите на Саруман да бъдат изпратени към Шлемово усое.
 62. Пипин и останалите са вече изминали половината път от Исенгард до Шлемово усое, когато той се промъква през лагера, за да открадне палантира от ръката на спящия Гандалф.
 63. Викът на страдащият Пипин събужда целия лагер. Във филма повечето мъже около Пипин спят дори след като Леголас и Арагорн „спасяват” хобита от палантира.
 64. Фродо пада, когато се опитва да се спусне по един склон без въже. След това той използва елфическото въже той не се подхлъзва или пада. Във филма Фродо се подхлъзва и пада, когато се спуска по склона, използвайки елфическото въже.
 65. Ам-гъл пада от скалите, когато се спуска към Сам и Фродо. Джаксън решава хобитите да издърпат Ам-гъл от скалите.
 66. Сам връзва елфическото въже около глезена на Ам-гъл. Във филма хобитът връзва въжето около врата на Ам-гъл.
 67. Ам-гъл води хобитите през Мъртвите блата през нощта, за да не бъдат видени от шпиони на Врага. Но във филма той ги води през деня.
 68. Ам-гъл пее песента за рибата, която е „толкова вкусна и сочна” на границата между Емин Муил и Мъртвите блата. Във филма той я пее в Забранения вир под Хенет Анун.
 69. Сам намира Фродо, стоящ прав сред блатата, потънал в мисли с тиня и мръсотия по ръцете. В кинопродукцията Фродо пада в блатата и едвам не удавя, когато е спасен най-неочаквано от Ам-гъл.
 70. Сам дочува дискусията между Ам-гъл и Смеагол преди хобитите да достигнат Черната порта. Във филма хобитите не чуват разговора, който се случва в Итилиен. В книгата Сам не мисли, че „добрият” Ам-гъл е победител в спора.
 71. Сам успява да чуе думата „тя”. Във филма Ам-гъл казва „тя”, когато е напред и хобитите не могат да го чуят.
 72. Има мордорски патрули от орки, забелязани точно пред Черната порта. Джаксън не вкарва във филма никакви орки пред Портата.
 73. Сам не предизвиква шумотевица пред Черната порта. Във филма той пада от възвишението, от което наблюдават Портата и предизвиква голямо свлачище.
 74. Фродо се вслушва в съвета на Ам-гъл да не се опитва да мине през Портата е се отчайва. В кино продукцията той се втурва към Портата, но е спрян от Сам и Ам-гъл.
 75. Ам-гъл казва, че черният господар има четири пръста на едната и ръка. В първия филм Исилдур отрязва всички пръсти на Саурон.
 76. Сам моли Ам-гъл да намери нещо подходящо за ядене за „гладни хобити”. Във филма Ам-гъл носи няколко заека за хобитите в знак на добра воля.
 77. Фарамир и хората му намират Сам и Фродо преди да нападнат хората от Юга. В кинопродукцията те са заловени след като земеслонът се устремява към тях.
 78. Фродо не отрича, че познава Ам-гъл, когато е разпитван от Фарамир. Във филма той отрича, че им е бил спътник.
 79. Сам се покатерва на дърво и от там съзира земеслона. Във филма той и Фродо го виждат, когато лежат на земята.
 80. Сам е този, който се пита какъв живот е водил мъртвия южняк преди да бъде свикан за войната на Саурон. Във филма това прави Фарамир.
 81. Стрелите отскачат от кожата на земеслоните. В кинопродукцията те се забиват и стърчат от земеслона, правейки го да изглежда на гигантски игленик… даже те се забиват толкова здраво, че Леголас успява да се покатери по тях в „Завръщането на краля”.
 82. Фарамир разпитва Фродо сред пустошта в Итилиен. Във филма Фродо е разпитван в крепостта на Хенет Анун. Всъщност Фарамир не води хобитите в Хенет Анун защото ги подозира, а защото мисли, че е прекалено опасно за пътуване след битката с южняците.
 83. Боромир е настоял да отиде в Ломидол, за да пита за загадката. В кинопродукцията Денетор настоява да отиде точно Боромир.
 84. Фарамир никога не пожелава да занесе Пръстена в Минас Тирит. Във филма Фарамир води Фродо, стигайки до Осгилиат, където се отказва от идеята се за проваляне на мисията на Фродо. И, разбира се, в книгата хобитите не биват водени никога в Осгилиат.
 85. Сам казва на Фарамир, че Единственият пръстен е във Фродо. Във филма това го казва Ам-гъл.
 86. Фарамир дори не желае да види Пръстена. Във филма той го изважда изпод ризата на Фродо с меча си.
 87. Фарамир пита хобитите накъде желаят да тръгнат. В кинопродукцията той не им оставя избор до сцената в Осгилиат.
 88. Сам е заедно с Фродо и Фарамир, когато виждат Ам-гъл да плува в Забранения вир. Във филма Фарамир взима само Фродо без да буди Сам.
 89. Ам-гъл не е бит, а получава добро отношение. Във филма хората на Фарамир го удрят и ритат жестоко.
 90. Когато разпитват Ам-гъл, те завеждат Фродо при него за да го успокои. Във филма Фарамир разпитва Ам-гъл без Фродо или Сам да присъстват… и след това виждаме друга сцена, неприсъстваща в книгата, където Сам подтиква Фродо да използва пръстена и да избяга.
 91. Фарамир не води Фродо, Сам и Ам-гъл в Осгилиат, както е споменато по горе, а ги освобождава да скитат из Гондор. Във филма Фарамир ги води първо в Осгилиат и след това ги освобождава.
 92. По Минас Моргул се стича светлина „по-бледа от лъчите на болнавата луна, чезнеща в някакво бавно затъмнение”. Във филма Минас Моргул е облян в зелена светлина.
 93. Когато портата на Минас Моргул се отваря, от кулата му се извисяват сини светкавици. Във филма Минас Моргул „изстрелва” нещо като зелен пушек в облаците.
 94. Когато армията на орките излиза от Минас Моргул, тя е предвождана от конница, начело с Краля-чародей. Във филма армията е съставена от пешаци, а мордорската конница не е представена във филма. Кралят-чародей язди един от крилатите зверове на Мордор.
 95. Сам разказва как за него и Фродо ще бъдат написани песни, когато се изкачват по стълбите към бърлогата на Корубана. Във филма Сам разказва съкратена версия на думите си, когато вървят през Итилиен след като са освободени от Фарамир.
 96. Ам-гъл не краде Лембас от хобитите и не ги хвърля от скалите. Макар да липсва в книгата тази сцена присъства в филма.
 97. В книгата Фродо не изпраща Сам обратно в Графството, но във филма този момент присъства.
 98. Сам предполага, че зловонието идващо от бърлогата на Корубана е породено от оркските нечистотии. В кинопродукцията Ам-гъл лъже Фродо точно с това.
 99. Сам е Фродо влизат и вървят през бърлогата заедно. Във филма те достигат бърлогата разделени.
 100. В бърлогата на Корубана е тъмно като в рог и хобитите трябва да намират пътя си опипвайки стените на тунелите. Във филма има достатъчно светлина, за да се ходи спокойно.
 101. Фродо се изправя срещу Корубана. Той я атакува, а тя отстъпва. Във филма той бяга от нея и използва Стъкленицата на Галадриел за защита, но не предприема по-агресивни действия.
 102. Фродо отскача от мрежите на Корубана, когато се бляска в тях. Във филма той залепва безпомощен за мрежата и успява някак си да разреже паяжината.
 103. Сам вижда Корубана да се подава от пещерата и извиква, за да предупреди Фродо. Но във филма това не става, защото двамата хобити са разделени.
 104. Ам-гъл се оттегля към бърлогата на Корубана след сблъсъка му със Сам. Във филма Сам го изблъсква в някаква дълбока пропаст, Ам-гъл незнайно как оцелява.
 105. Корубана ужилва Фродо по врата. Във филма той е ужилен в гърдите въпреки факта, че все още носи митриловата ризница на чичо си.
 106. Сам разбира, че Фродо е жив, когато чува разговора между Горбаг и Шаграт зад една врата. Във филма той се скрива зад скала, когато вижда орките и от там чува как Горбаг казва на Шаграт, че Фродо е жив.

АВТОР: ФИЛ ЕСКЮ. ПРЕВОД: БОЖИДАР ДИМИТРОВ